< டைல்ஸ் பார்க், மேலூர் | Tiles Show Room Melur டைல்ஸ் பார்க், மேலூர் | Tiles Show Room Melur

டைல்ஸ் பார்க், மேலூர் | Tiles Show room Melur

டைல்ஸ் பார்க், மேலூர்: Tiles Show room Melur

மேலூரில் அனைத்து வகையான, வீடு கட்டுமான பொருள்கள், டைல்ஸ், ப்ளம்ப்பிங் ஐட்டம்ஸ், பெயின்டிங் பொருள்கள் மற்றும் இன்டெரியர் பொருள்கள் வாங்க சிறந்த இடம்.

டைல்ஸ் பார்க்
74/7B அழகர் கோவில் ரோடு,
ஜாஸ் பள்ளி அருகில்,
மேலூர் 625106.

தொலைபேசி : 8220008945