< வேளாண்மை துறை மானியம் Archives - Tamil Business News | New Business Ideas In Tamil வேளாண்மை துறை மானியம் Archives - Tamil Business News | New Business Ideas In Tamil

Tag: , , , , ,

விதைப்பண்ணை

விதைப்பண்ணை அமைக்க விவசாயிகளுக்கு அழைப்பு

விதைப்பண்ணை: இராமநாதபும் மாவட்டத்தில் நடப்பு பருவத்தில்...

eTractor

வேளாண்மை புதிய கண்டுபிடிப்புகள் ஒரு லட்சத்தில் டிராக்டர் (eTractor)

வேளாண்மை புதிய கண்டுபிடிப்புகள் | வேளாண்மை தகவல்கள் வேளாண்மை...

how to prepare land for organic in tamil

பிரதமரின் பயிர்க் காப்பீட்டு திட்டத்தில் சேர விவசாயிகளுக்கு அழைப்பு!!

பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டம் 2020 | பயிர் காப்பீடு...