< பனை மர இலை தட்டு தயாரிப்பு Archives - Tamil Business News | New Business Ideas In Tamil பனை மர இலை தட்டு தயாரிப்பு Archives - Tamil Business News | New Business Ideas In Tamil

Tag: , , ,

palam leaf plate tamil

குடிசை தொழில் பனை மர இலை தட்டு தயாரிப்பு

இலை தட்டு (leaf plate) தயாரிப்பு ..! நீங்கள் சுற்றுச்சூழலுக்கு தீங்கு...